درباره ما

بسمه تعالی

مشخصات فردی :

ناصر افضلیان  - متخصص کودکان و نوزادان -  متولد سال ۱۳۴۶ - متاهل -  دارای ۲ فرزند

رییس بخش نوزادان و مدیرگروه کودکان  بیمارستان بهارلو ( دانشگاه علوم پزشکی تهران )

مدرس  پردیس بین الملل دانشگاه  علوم پزشکی تهران

فوکال پوینت  کم کاری تیرویید نوزادان در دانشگاه علوم پزشکی تهران

عضو هسته آموزشی و متخصص معین دانشگاه علوم پزشکی تهران در اجرای برنامه کشوری  Eerly Child Development

 

سوابق تحصیلی :

اخذ مدرک دکترای پزشکی عمومی از دانشگاه علوم پزشکی تهران  در سال ۱۳۷۳

اخذ مدرک دکترای تخصصی کودکان از دانشگاه علوم پزشکی تهران  (مرکز طبی کودکان) در سال ۱۳۷۸

گذراندن دوره فلوشیپ نوزادان در دانشگاه علوم پزشکی تهران ( بیمارستان ولیعصر) سال ۱۳۸۸ - ۱۳۸۷

 

سوابق علمی و اجرایی :

 • مدرس  پردیس بین الملل دانشگاه  علوم پزشکی تهران
 • عضو هسته آموزشی و متخصص معین دانشگاه علوم پزشکی تهران در اجرای برنامه کشوری  Eerly Child Development
 • فوکال پوینت  کم کاری تیرویید نوزادان در دانشگاه علوم پزشکی تهران
 • مسئول برنامه نوزادان معاونت سلامت  وزارت بهداشت درمان وآموزش پزشکی
 • کارشناس مسئول اداراه کودکان وزارت بهداشت درمان وآموزش پزشکی
 • عضو کمیته کشوری  نوزادان -  نماینده معاونت سلامت  وزارت بهداشت درمان وآموزش پزشکی
 • عضو کمیته کشوری  مانا (IMCI  ) -  نماینده معاونت سلامت  وزارت بهداشت درمان وآموزش پزشکی
 • عضو کمیته کشوری  کودک سالم  -  نماینده معاونت سلامت  وزارت بهداشت درمان وآموزش پزشکی
 • عضو کمیته کشوری  احیای  نوزادان -  نماینده معاونت سلامت  وزارت بهداشت درمان وآموزش پزشکی
 • عضو کمیته کشوری مراقبت مادران باردار -  نماینده معاونت سلامت  وزارت بهداشت درمان وآموزش پزشکی
 • عضو کمیته کشوری  طرح غربالگری هیپوتیروییدی  نوزادان -  نماینده معاونت سلامت  وزارت بهداشت درمان وآموزش پزشکی
 • نماینده وزارت بهداشت درمان وآموزش پزشکی در بررسی کشوری  شاخص های جمعیتی و بهداشتی (DHS) در سال ۱۳۷۹ در استان لرستان
 • عضو کمیته حوادث غیرمترقبه  دانشکاه علوم پزشکی تهران
 • مسئول واحد انفورماتیک (IT) معاونت دانشجویی  و فرهنگی دانشکاه علوم پزشکی تهران
 • دبیر کمیته حوادث غیرمترقبه  معاونت دانشجویی  و فرهنگی دانشکاه علوم پزشکی تهران
 • رییس مرکز توسعه پژوهش بیمارستان بهارلو
 • رییس بخش نوزادان بیمارستان بهارلو
 • معاون درمان بیمارستان مرکز طبی کودکان
 • معاون درمان بیمارستان بهارلو
 • تدریس در کارگاههای کشوری مانا در طی ۸ سال  ۱۳۸۸ - ۱۳۸۰
 • تدریس در کارگاههای کم کاری مادرزادی تیرویید
 • تدریس در کارگاههای ترویج و تغذیه با شیر مادر

 

 

مقالات علمی وپژوهشی وکتب :

تالیف کتاب راهنمای پزشکان مانا (IMCI)

تالیف کتاب خلاصه درسنامه  احیای نوزاد ۱۹۹۶

ترجمه و ویراستاری کتاب سلامت خانواده  بخش نوزادان

تهیه برنامه استراتژیک حوادث غیر مترقبه معاونت دانشجویی  و فرهنگی دانشکاه علوم پزشکی تهران

تالیف بوکلت مراقبت مادران بخش نوزادان

مقاله بررسی شیوع پریتونیت سلی در بیماران بخش عفونی بیمارستان امام خمینی تهران

مقاله بررسی شیوع دیس لیپیدمی  در بیماران مبتلا به  CRF بخش دیالیز بیمارستان مرکز طبی کودکان تهران

مقاله بررسی وضعیت نوزادان کشور و ارائه الگوی مداخله ای  برای  کاهش مرگ و میر نوزادان

عضو تیم ترجمه کتاب درسنامه  احیای نوزاد ۲۰۰۰

ترجمه و ویراستاری کتاب مراقبت بحرانی نوزاد در معرض خطر (ACORN) ویژه پزشکان، پرستاران و مراقبین نوزاد - بهار ۱۳۹۰

مقاله اهداف درمانی نوزادان مبتلا به کم کاری مادرزادی تیرویید- سمینار کودک سالم ۱۳۸۹